casopisset@seznam.cz

Ústav pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách
Divadelní fakulta AMU v Praze
Karlova 26
Staré Město
110 00 Praha 1

© s-e-t, Klara Pernicova, Teluro, Wordpress