ÚVODNÍ SLOVO 2/2023


Dobrý den,


v aktuálním čísle časopisu S-E-T 2/23 Vás opět zveme do online prostoru, který je platformou pro šíření a vzájemnou komunikaci myšlenek, výsledků výzkumu a experimentů různých podob tvorby divadelního umění.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte u nás. Naším cílem je budovat mezinárodní tým, široký, mezioborový, kreativní, analytický, vědomý, ale i neformální, imaginativní, plný metafor, který by kráčel cestou kultivace sdíleného uměleckého bádání.


Nabízíme devět textů, které se znovu nacházejí na uměleckých křižovatkách dynamického uměleckého výzkumu. Zde jsou: studie, eseje a texty.

Úvodní text Barbory Adolfové Novinky z české cirkusové pedagogiky je praktickým upgradem informací a odborných termínů cirkusové pedagogiky jakožto nástroje pro osobnostní rozvoj. Dovíme se např. o integraci technik nového cirkusu do hodin tělocviku pražských škol… Nebo o aplikaci Games4Cirk, která obsahuje cirkusové hry a zaměřuje se na vzdělávání mladých cirkusových lektorů. Následný text Od tvaru přes proud do vířivky Jana Vedrala, referát pro 18. ročník Mezinárodní teatrologické konference v Banské Bystrici, na téma Divadlo v měnícím se světě a proměny divadla, byl přednesený 26. listopadu 2021. I když to bylo v době pandemické, není důležité, jaké utrpení momentálně zachvacuje lidstvo, zda virové, válečné či úplně jiné. Pan profesor píše o novodobé potřebě instantních zážitků, které nás vytrhávají ze skutečného života. Pojďme se začíst do textu o současné dramaturgii emocí. Je nanejvýš aktuální. Miloslav Klíma v Glosách k možnostem a podobám sdílení v divadelní tvorbě formuluje, co znamená sdílené divadlo, devised. Tento fenomén vnímá nejen jako dvoustrannou komunikaci diváků a realizátorů, ale především jako interakci jednotlivých komponentů jevištního díla „bez direktivní hierarchizace“. Dále předkládáme k prostudování finální textovou verzi profesorské přednášky pro Uměleckou radu AMU Vratislava Šrámka s názvem Možný přístup k řešení zvukové komponenty scénického díla/projektu a jeho aplikace ve výuce, která se zabývá dramaturgií zvukového materiálu v inscenační praxi. Jde o velmi zhutnělý text, kde zaznívá to nejdůležitější, a to nejen pro studenty uměleckých škol. Nabídka jak žít s animací Kláry Pernicové představuje otevření tématu animace nejen jako estetické funkce, ale také jako funkce našeho vnímání okolního světa. Nabízí mnoho odkazů na zajímavá videa, autorka je totiž absolventkou Ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka na AVU. Pokud vás také zajímá, jak nastupují na scénu třeba těstoviny, jak se „autoanimují“ např. fusilli, rozklikněte si příslušný odkaz. Jan Čtvrtník v eseji Herec v rukou zvuku, na kterém staví svou disertační práci, zachycuje rozličné možnosti herecké tvorby s akcentem na zvukový komponent scénického díla. A to v profesionálním provozu, ale i v divadelní tvorbě ve specifických skupinách. V obou případech využívá nové zvukové technologie. Také se zabývá sound designem a zvukovou dramaturgií, tématy, ve kterých navazuje na profesora Vratislava Šrámka. Vladimír Mikeš a jeho eseje… Básník, překladatel, pan profesor a velmi laskavý člověk nám v S-E-Tu dovolil prezetovat jeho myšlenky online. Pokračujeme tedy s publikováním textů, které se staly základem knihy Proč hrát (K divadelní antropologii). Tentokrát s názvem Sen, snění, zdání se rozhodně nedostaneme jen do Calderónovy hry Život je sen. Co je horizontála, co vertikála? Umírá naše schopnost interpretace?… Pojďme číst společně. Na závěr se Vladimír Novák ve dvou textech o divadelní tvorbě ve specifických skupinách zamýšlí nad aspekty a podstatou divadelní práce s lidmi se znevýhodněním. Specifické divadlo jako otevřený sdílený dialog nastiňuje posuny v procesu zkoušení integrované inscenace Don Šajn. V Problematice terminologie výstupů v uměleckém výzkumu – hodnocení výstupů z hlediska specifikace RIV s ohledem na specifikum výzkumu v oblasti specifického a sociálního divadla se autor zabývá problematikou zařazování vědeckých výstupů z výzkumných projektů v oblasti specifického a sociálního divadla s ohledem na RIV (rejstřík informací o výsledcích).Jste kreativní vědci? Spisovatelé, matematici, studenti, fotografové? Milujete videoart? Bádejte, piště, počítejte, studujte, fotografujte, natáčejte… A pošlete nám, co jste vytvořili. Těšíme se.                      

S-E-T informuje, přemýšlí, vede dialog o výzkumu a výsledcích bádání v rozličných oblastech divadelního umění. Je otevřený širokému spektru praktických i teoretických přístupů, tendencí, nabízí případové studie dokazující konkrétní tvůrčí postupy tvorby i uměleckého vzdělávání a výzkumu. Chcete-li se k nám připojit, sdílet s námi, sdílet u nás, napište nám.-km-


Barbora Adolfová NOVINKY Z ČESKÉ CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY  CIRKUSOVÁ PEDAGOGIKA Živé umění včetně nového cirkusu se po nedobrovolné pandemické pauze vrací do původního rytmu a cirkusové triky se čím dál častěji objevují i jinde než na jevišti – třeba i ve školních tělocvičnách, nemocnicích nebo na setkání […]
Jan Vedral MÁ BÝT DIVADLO „WELLNESS EVENTEM“? Od tvaru přes proud do vířivky Má být dnes divadlo „wellness eventem“?  Podívejme se nejprve na jednotlivé pojmy tvořící formulaci tématu – a také na to, zda kalvárie panické pandemie čínské chřipky nezměnila jejich obsah. Vracející se covidové vlny […]
Miloslav Klíma Glosy k možnostem a podobám sdílení v divadelní tvorbě V posledních letech se slovo sdílená tvorba, sdílené divadlo opakují v mnoha proklamacích a debatách divadelníků. Pojem devised (u nás se často uplatňuje nikoli jako překlad, ale jako souhrnný pojem společného sdílení tvorby) se používal v Anglii koncem padesátých let […]
Vladimír Novák Specifické divadlo jako otevřený sdílený dialog Poměrně dlouhá izolace během covidové doby znamenala pro oblast sociálního a specifického divadla značný posun ve vnímání a rehabilitaci tématu. Přinesla rapidní zvýšení zájmu o něj – a co je velmi potěšující, i z řad studentů DAMU. A to […]
Vratislav Šrámek MOŽNÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ ZVUKOVÉ KOMPONENTY SCÉNICKÉHO DÍLA/PROJEKTU A JEHO APLIKACE VE VÝUCE PROČ ZVUKOVÁ KOMPONENTA 1. Materiál Divadelní inscenaci, scénický projekt vnímáme jako dílo tvořené komponentami divadelního výrazu, které jsou co do obsahu vzájemně dílčím způsobem prostupné. Interakce těchto komponent se podílí na temporytmu […]
Klára Pernicová NABÍDKA JAK ŽÍT S ANIMACÍ Nabízím možnost, jak se stavět k animaci, jak ji vnímat a žít s ní. Znamená to přístup ke všemu, co nás obklopuje a s čím spolužijeme, tedy se světem, jenž je naší neoddělitelnou součástí. Chci nabídnout možný způsob, jak žít s ním a […]
Jan Čtvrtník Herec v rukou zvuku zachycuje rozličné možnosti herecké tvorby s akcentem na zvukový komponent scénického díla. Ve svém výzkumu se zabývám reflexí a analýzou vlastních uměleckých projektů či realizací, na kterých jsem spolupracoval jako tvůrce zvukového komponentu či herec/performer během svého doktorského studia, tedy […]
Vladimír Mikeš SEN, SNĚNÍ A ZDÁNÍ Sueño – znamená spánek a sen. A také snění v dvojím smyslu: jednak toužení po něčem, jednak to, co se ve snu zdá, a tedy samo zdání. Hamlet uvažuje o snech, které by se ­– k jeho zděšení –  mohly zdát i […]
Vladimír Novák Problematika terminologie výstupů v uměleckém výzkumu – hodnocení výstupů z hlediska specifikace RIV s ohledem na specifikum výzkumu v oblasti specifického a sociálního divadla V oblasti umění velice často narážíme na pojmy, které jsou mnohdy automaticky, někdy však ledabyle či nahodile, přebírány z jiných disciplín, oborů, odvětví, nebo z jiných […]

Obálka: Klára Pernicová. Foto: František Ortmann

© s-e-t, Klara Pernicova, Teluro, Wordpress