ÚVODNÍ SLOVO 1/2023


Vážené čtenářky, vážení čtenáři,


v aktuálním čísle časopisu S-E-T Vás potřetí zveme do online prostoru, který je platformou pro šíření a vzájemnou komunikaci myšlenek, výsledků výzkumu a experimentů různých podob tvorby divadelního umění.

Tentokrát nabízíme sedm textů, které se nacházejí na uměleckých křižovatkách, kde se divadelní tvorba stává dynamickým uměleckým výzkumem. Pojďte s námi cestou studií, esejí a textů.


V úvodním Vidět a být viděn; Divadlo (theatron) místo, kde se dívá a nabízí pohledům se profesor Vladimír Mikeš ptá, kde se nachází hranice mezi „být“ a „jevit se“, jak je prostupná, jaký je na ni pohled ze západního a východního břehu. Otevírá bezpočet dalších zajímavých antropologických témat a otázek. Pokusme se hledat odpovědi společným čtením mezi řádky. Zuzana Pitterová, režisérka, herečka a spolupracovnice Českého rouhlasu v audioknize Katedry autorské tvorby a pedagogiky Dírkami v kšiltovce studuje skryté interpretační možnosti autorského textu. A to je úkol nelehký, hodný rozsáhlého výzkumu. Karolina Plicková v Hledání nové intenzity (Fragmentární katalog úvah o současném divadle) přemýšlí, jak divadelníci, diváci i občané mohou „číst současnou realitu, jak jí rozumět (je-li to vůbec možné), jak se s ní popasovat, jakým způsobem ji sdílet…“ Nabízí různé přístupy k výše zmíněným „výzvám“, zdůrazňuje hereckou perspektivu. A to celé v kontextu celosvětových krizí (klimatické, pandemické, válečné, migrační, energetické, krize demokracie a obecné krize hodnot), jak sama uvádí. Text vznikl jako dílčí shrnutí jejího příspěvku pro kolokvium Uhlíková stopa herce, jež se konalo na DAMU 10. června 2022. Limity, možnosti a zkušenosti profesora Miloslava Klímy zvažují, jak v rámci integrované divadelní tvorby přistupovat k hercům se znevýhodněním. Konkrétně reflektuje pohádkovou inscenaci Kocour, myška a brambora Zámecké společnosti ze Suchomast, kde společně vystupují profesionální divadelníci s herci s postižením. Markéta Formanová, ředitelka Muzea loutek v Plzni, ve studii Loutková dioramata – unikátní československé exponáty pro Světovou výstavu v New Yorku v roce 1939 bádá po historii loutkových dioramat. Během průzkumu odhalila téměř zapomenuté dioráma Svatba u Broučků, které bylo vystaveno v Jimramově, rodišti autora předlohy Jana Karafiáta… Odhalila i mnoho dalšího.

Prof. Jan Vedral v dramaturgickém eseji Centra, periferie a rozhraní v divadelní krajině, který byl napsán pro 19. Mezinárodní banskobystrickou teatrologickou konferenci Divadlo a rozhraní, vstupuje do prostoru proměn divadelního života. Dovolím si zde stručnou citaci z textu, která mluví za vše: Jsme opravdu ve stavu, kdy dnešní divadelní krajinu můžeme vnímat jako něco, co je v podobné krizi, jako krajina území, na kterých žijeme? Zveme vás na putování po divadelní i urbánní krajině prof. J. Vedrala. Jako sedmý nabízíme v S-E-Tu článek Duety, což je participativní projekt, o kterém společně napsaly dialogickou formou Karolina Plicková a Tereza Ondrová. Duety od formace Temporary Collective byly publikovány v časopise Acotaciones, který funguje při madridské divadelní akademii RESAD. Proto vám ho nabízíme ke čtení v anglickém jazyce, který byl v čase příčiny pro vznik článku objednaný:-).

Umělecký výzkum, plně přítomní a vnímaví divadelní tvůrci, performeři, všichni teď a tady, kteří se propojují s jasnou myslí a jasným záměrem s publikem v jeden celek. Nechtějí jen napodobovat, nepřejí si být přibližní. Žijí umění, žijí divadlo, žijí výzkum. Přejí si sdílet, komunikovat, objevovat…


S-E-T informuje, přemýšlí, vede dialog o výzkumu a výsledcích bádání v rozličných oblastech divadelního umění. Je otevřený širokému spektru praktických i teoretických přístupů, tendencí, nabízí případové studie dokazující konkrétní tvůrčí postupy tvorby i uměleckého vzdělávání a výzkumu. Chcete-li se k nám připojit, napište nám.-km-

Vladimír Mikeš VIDĚT A BÝT VIDĚN; DIVADLO (THEATRON) MÍSTO, KDE SE DÍVÁ A NABÍZÍ POHLEDŮM Dívat se: Podívaná. Vidět – být viděn – vidět se vidět: proplétá se celým divadlem a souvisí s pohledem na svět a s pojetím těla. Když se zastavíme u Schechnerova  setkání s indickou realitou […]
Zuzana Pitterová DÍRKAMI V KŠILTOVCE Co je řečeno v textu a co mu můžeme dodat jako interpret? Co obnáší, když je autor zároveň interpretem? ÚVOD Cílem tohoto výzkumného projektu bylo hledání skrytých interpretačních možností autorského textu, a to v podání autora, který není jen tím, kdo […]
Karolina Plicková Hledání nové intenzity Fragmentární katalog úvah o současném divadle V pátek 10. června 2022 se v Malém tanečním sále DAMU konalo kolokvium Uhlíková stopa herce. Setkání uspořádali režisér, pedagog a vedoucí KALD DAMU Braňo Mazúch a režisérka, performerka a pedagožka Petra Tejnorová v rámci výzkumného okruhu Sdílené […]
Miloslav Klíma Limity, možnosti a zkušenosti …úroveň každé společnosti můžeme posuzovat nebo hodnotit dle toho, jak je schopna postarat se o své „slabší články“. Jakým způsobem se dokáže vypořádat s jinakostí. Péče o znevýhodněné a postižené v různých obdobích společenského vývoje souvisí také samozřejmě s politicko-ekonomickou a kulturní úrovní […]
Markéta Formanová LOUTKOVÁ DIORAMATA – unikátní československé exponáty pro Světovou výstavu v New Yorku v roce 1939 Úspěch československých loutek na světových výstavách v Bruselu v roce 1959 nebo třeba Montrealu roku 1967 je všeobecně znám, ale zájmu badatelů až donedávna unikal příběh loutkových dioramat, která byla vytvořena […]
Jan Vedral CENTRA, PERIFERIE A ROZHRANÍ V DIVADELNÍ KRAJINĚ (DRAMATURGICKÝ ESEJ) Pojem divadelní krajina (das Theaterlandschaft) jsme si začali osvojovat po roce 1989 díky intenzivnějšímu styku s německou divadelní kulturou a teatrologií. Slovenské čtenáře a posluchače tohoto textu je vhodné upozornit, že v češtině se slova „krajina“ užívá především […]
Karolina Plicková a Tereza Ondrová DUETY VERBAL DUET ABOUT PERFORMATIVE IDENTITIES: TOWARDS A POROUS AND COLLABORATIVE CHOREOGRAPHY * AN INTRODUCTION TO BEING IN ACOUPLE Bonds between couples in contemporary “liquid” times are the subject of Zygmunt Bauman’s book Liquid Love, aptly subtitled On the Frailty of […]

Obálka: Klára Pernicová. Foto: Vojtěch Brtnický

© s-e-t, © Klara Pernicova