Vladimír Novák Problematika terminologie výstupů v uměleckém výzkumu – hodnocení výstupů z hlediska specifikace RIV s ohledem na specifikum výzkumu v oblasti specifického a sociálního divadla V oblasti umění velice často narážíme na pojmy, které jsou mnohdy automaticky, někdy však ledabyle či nahodile, přebírány z jiných disciplín, oborů, odvětví, nebo z jiných jazyků. Dochází pak často k matoucím výkladům, pochopením či zacházením s tím či oním konkrétním termínem […]
© s-e-t, Klara Pernicova, Teluro, Wordpress