Barbora Adolfová

NOVINKY Z ČESKÉ CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY 

CIRKUSOVÁ PEDAGOGIKA

Živé umění včetně nového cirkusu se po nedobrovolné pandemické pauze vrací do původního rytmu a cirkusové triky se čím dál častěji objevují i jinde než na jevišti – třeba i ve školních tělocvičnách, nemocnicích nebo na setkání dětských (sportovních oddílů).

„Cirkusová pedagogika je pedagogický směr, který využívá cirkusového umění jako nástroje pro mnohostranný rozvoj osobnosti. Svůj přístup opírá o principy zkušenostního učení a o specifické hodnoty a skladbu cirkusového umění. Klade důraz na budování sebedůvěry a podporuje aktivní a zdravý životní styl.“[1] Přesahem mezi živým uměním, pohybem a osobnostním rozvojem se cirkusová pedagogika začíná prosazovat nejen v uměleckém vzdělávání, ale i ve volnočasových aktivitách a v rámci hodin základních a středních škol.

NOVÉ ZDROJE V ČEŠTINĚ

Během let 2021-2022 se v českém prostředí objevily tři počiny zaměřené na cirkusovou pedagogiku, dvě příručky pražského CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus[2] a online rozhraní brněnského Cirkusu LeGrando[3]. První českou publikací věnující se cirkusové pedagogice jsou příhodně nazvané „Základy cirkusové pedagogiky[4] autorů Adama Jarchovského a Katky Klusákové a ilustrátorky Dorothey Hofmeisterové. Kniha českým čtenářům představuje teoretické základy oboru, metodiky žonglování, pozemní a závěsné akrobacie, balancu a klaunérie. Příručka má přílohou i seznam cirkusových her rozdělených podle typu aktivity – seznamovací, rozcvičkové, hry na spolupráci atd., věku a počtu účastníků, disciplín a typu prostoru a vybavení. Druhá příručka stejného autorského týmu „TěloCIRK[5] vychází z ročního projektu pořádaného se čtyřmi pražskými školami a učiteli tělocviku a nabízí praktické návody na zapojení technik nového cirkusu do hodin tělesné výuky zohledňující, že výuka probíhá v tělocvičnách s jedním pedagogem a někdy až třemi desítkami studentů a studentek. TěloCIRKová příručka obsahuje i QR kódy s videi ukazujícími jednotlivé triky. Obě publikace mají elektronickou i tištěnou verzi a jsou k dispozici zdarma.

Žonglér. Ilustrace: Dorothea Hofmeisterová

Třetím zdrojem pro české zájemce o cirkusovou pedagogiku je webová databáze metodik Cirkusu LeGrando dostupná pod názvem LeGrando EDU na webu organizace[7]. Cirkus LeGrando také v roce 2023 spustil aplikaci Games4Cirk sbírající cirkusové hry, která vznikla díky projektu ABCirk[8] podpořeného evropským programem Erasmus+ zaměřujícího se na vzdělávání mladých cirkusových lektorů. V tuto chvíli aplikace prezentuje v češtině a angličtině hry sesbírané účastníky z Cirkusu LeGrando, CIRQUEONu, irského Galway Community Circus a belgického Cirkus in Beweging.

Kromě publikovaných příruček a elektronických materiálů CIRQUEON i Cirkus LeGrando nabízí akreditované kurzy úvodu do cirkusové pedagogiky. CIRQUEON pořádá víkendové kurzy pro pracovníky s mládeží akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jednodenní kurzy pro sociální pracovníky akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.[9] Cirkus LeGrando se zaměřuje na učitele základních škol.[10]

CIRKONET

Cirkusoví lektoři a odborníci z dalších oborů, kteří výuku cirkusu využívají ve svojí práci se v roce 2022 začali znovu setkávat osobně na každoročních víkendových valných hromadách sítě Cirkonet – česko-slovenská síť mladého a sociálního cirkusu[11]. V listopadu 2022 setkání hostil českobudějovický BudeCirkus[12] a v březnu 2023 plzeňské Cirkulárium[13]. Setkání naživo jsou pro cirkusovou pedagogickou komunitu cenná kvůli praktické podstatě oboru založené na mezilidském kontaktu, ale i kvůli efektivitě sdílení zkušeností a nových poznatků. V rámci setkání se členové sítě vzájemně informují o nových projektech, úspěších a problémech a radí si v dalším postupu. Kromě diskusní složky mají setkání vždy i zážitkový rozměr sdílení her a nabízených workshopů zaměřujících se např. na metodiku jednotlivých disciplín nebo práci s dětmi se specifickými potřebami nebo přednášku vedenou odborníky z dalších příbuzných oborů jako fyzioterapie, psychologie nebo pedagogika.

Cirkonet. Foto: Nikola Vidiševský

Síť Cirkonet byla založena v roce 2013 a až do roku 2022 fungovala v „partyzánském“ režimu jako jeden z mnoha projektů CIRQUEONu. Od roku 2022 má Cirkonet díky podpoře grantu Norských fondů koordinátorku, která se věnuje komunikaci mezi členy sítě, připravuje setkání a workshopy a pomáhá cirkusovým pedagogům v ČR a na Slovensku s administrativními a provozními náležitostmi. Od roku 2022 má Cirkonet také pětičlennou Radu složenou ze zástupců menších i větších cirkusových organizací dohlížející na směřování sítě, které následně představuje členské základně. V listopadu 2022 byly také ustanoveny pracovní skupiny, které se setkávají ve svém vlastním rytmu ovlivněném především pracovní vytížeností jednotlivých členů. Mezi nejaktivnější pracovní skupiny patří týmy věnující se práci s teens, dalšímu vzdělávání cirkusových lektorů a cirkusu ve školách.

CIRKUS VE ŠKOLÁCH

Díky trpělivé práci českých cirkusových center se cirkus stále častěji objevuje i v tělocvičnách základních a středních škol. Každé z center má trochu jinou strategii, ale cíl je stejný – představit školám a jejich vedení, pedagogickému sboru, a hlavně studentům a studentkám, že školní hodiny tělocviku můžou vypadat i jinak než hraní stejných míčových her pořád dokola. Cirkus je do hodin tělesné výchovy stále častěji zařazován celosvětově a např. v Kanadě už existují i akademické publikace týmu kolem École National de Cirque Montréal[15] (Národní cirkusová škola v Montréalu) dokazující, že nesoutěžní, inkluzivní a kreativní přístup cirkusové pedagogiky rozvíjí pohybovou gramotnost – tedy schopnost dobře pracovat s vlastním tělem, vztah k sobě samému i ostatním a buduje komunitu v rámci škol a rodin jejich studentů (Kriellars et al., 2019[16]; Bortoleto et al., 2022[17]).

V českém prostředí kromě již zmiňovaného TěloCIRKu nabízí cirkus školním kolektivům i Cirkus LeGrando, který si zve třídy na celý týden, na konci kterého účastníci prezentují závěrečné vystoupení svým spolužákům a spolužačkám a rodinám. Cirkulárium v roce 2022 zahájilo projekt HRAnice SVOBODY, ve kterém studentům a studentkám základních středních škol pomocí technik nového cirkusu, slam poetry, hudby a výtvarného umění přináší diskusní témata zabývající se tématem svobody v historickém a uměleckém kontextu.[18] Jednorázové cirkusové hodiny ve školách se objevují po celé České Republice a dají se domluvit se všemi členskými organizacemi Cirkonetu.[19]

CIRKUSOVÉ FESTIVALY

Většina českých cirkusových lektorů se kromě učení věnuje i vlastní tvorbě a vystupování. Díky překračování hranic mezi profesionálním cirkusem a cirkusem jako volnočasovou aktivitou se tak s cirkusovou pedagogikou stále častěji setkáváme i na cirkusových festivalech. Plzeňská Žonglobalizace[20] letos už poněkolikáté hostila workshopy cirkusové pedagogiky (a v podtitulu letošního ročníku „young voice“ se odkazovala na práci s mladými lidmi), největší český novocirkusový festival Letní Letná[21] od roku 2020 do programu zařazuje Teens Cirkabaret – (vždy vyprodané) vystoupení mladých studentů a studentek cirkusových center z celé republiky a CIRQUEON letošní jaro uspořádal kulturně-vzdělávací událost Cirkus Base[22], která přivezla profesionální cirkus i workshopy cirkusové pedagogiky do Chomutova a na pražskou Ladronku. Cirkus LeGrando už od roku 2014 každoročně hostí červnový festival mladého cirkusu Freš Manéž[23] nabitý představeními a workshopy pro mladé cirkusáky a jejich lektory a lektorky z České Republiky, Slovenska a Německa s příležitostným hostováním cirkusových škol z dalších evropských zemí.

Mezinárodní spolupráce

Česká komunita cirkusových pedagogů je v intenzivním kontaktu s profesionály ze zahraničí. Mnoho evropských projektů je navázaných na CIRQUEON, největší českou cirkusovou organizace, která českou cirkusovou pedagogiku reprezentuje mimo jiné v mezinárodní síti mladého a sociálního cirkusu Caravan Circus Network[25] (a v listopadu 2022 v Praze hostil mezinárodní setkání členů sítě). Kromě letních výměn mládeže, vzdělávacích programů pro cirkusové lektory a sdílení zkušeností s vedením cirkusových organizací se cirkusoví profesionálové snaží budovat spolupráci s odborníky na duševní zdraví, jako např. projekt Cirkusová klinika[26] belgického Cirkus in Beweging, italské organizace Circostanza a CIRQUEONu, a proniknout na půdu vysokých škol. CIRQUEON byl v letech 2019-2022 partnerem v evropském projektu Circus++ propojujícím cirkusové organizace a univerzity z pěti zemí (ČR, Finsko, Švédsko, Francie a Irsko), který společně připravil kurikulum evropského sdíleného bakalářského studijního programu zaměřeného na cirkusovou pedagogiku.[27] V českém prostředí aktuálně probíhá jednání s Fakultou sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně o možném postupném zařazování cirkusových předmětů do studijního plánu jejich pedagogických oborů.

Další kroky

Cirkusová pedagogická komunita zažívá po pandemických letech znemožňujících výuku cirkusových technik rozkvět. Díky vzájemnému sdílení zkušeností a snahách o advokacii oboru se cirkus dostává i na místa, kde o něm před pár lety nikdo ani neslyšel. Ve studii českého mladého cirkusu 2018=2020 se ukázalo, že cirkusové organizace vnímají jako největší výzvy financování, hledání a udržení vhodného prostoru pro svoje aktivity, nedostatek proškolených lektorů a lektorek a obecné malé povědomí o možnostech využití cirkusu ve vzdělávání a sociální práci.[28] Z nejnovějších informací sdílených na setkáních Cirkonetu na podzim 2022 a na jaře 2023 víme, že výzvy přetrvávají, ale ve všech zmíněných oblastech vidíme posun k lepšímu. Cirkonet se v příštích letech plánuje zaměřovat nejen na komunikaci „dovnitř“ mezi členy, ale bude se snažit o sobě a cirkusové pedagogice dát více vědět široké veřejnosti, místním, krajským a regionálním organům samosprávy a zasazovat se o zařazení cirkusové pedagogiky do oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Úvodní obrázek: Letní Letná. Foto: František Ortmann


[1] JARCHOVSKÝ, Adam a Kateřina KLUSÁKOVÁ. Základy cirkusové pedagogiky. Praha: CIRQUEON, 2021. ISBN 978-80-270-9555-1.

[2] Více o CIRQUEONu – Centru pro nový circus najdete na jejich webu https://www.cirqueon.cz/

[3] Více o Cirkusu LeGrando najdete na jejich webu https://www.legrando.cz/

[4] Příručka je volně dostupná na odkazu https://www.cirqueon.cz/app/uploads/cq-prirucka-2-1_235x165_web.x87137.pdf

[5] Příručka je volně dostupná na odkazu https://www.cirqueon.cz/app/uploads/cirqueon-cq-telocirk-prirucka-235×165-web2-1.×87137.pdf

[7] Datábáze je dostupná na odkazu https://www.legrando.cz/edu/

[8] Více o projektu najdete na jeho YouTube videokanálu na odkazu https://www.youtube.com/channel/UCXRKinF-c-gN_jPqDndVfXw/videos

[9] Více o kurzech CIRQUEONu najdete na odkazu https://www.cirqueon.cz/cirqueon_projects/zaklady-cirkusove-pedagogiky

[10] Více o kurzu pro učitele najdete na odkazu https://sablony.luzanky.cz/cirkus-ve-%C5%A1kole

[11] Více o Cirkonetu, jeho misi, členských organizacích a aktivitách najdete na jeho webu https://www.cirkonet.cz/

[12] Více o BudeCirkusu najdete na jejich webu https://www.budecirkus.cz/

[13] Více o Cirkuláriu a dalších aktivitách plzeňské cirkusové komunity najdete na jejich webu https://cirkularium.cz/

[14] Foto: Nikola Vidiševský

[15] Nejprestižnější profesionální cirkusová škola v Severní Americe, vice o studijních programech a jejich výzkumu najdete na jejich webu https://ecolenationaledecirque.ca/en/

[16] KRIELLAARS, Dean J., John CAIRNEY, Marco A.C. BORTOLETO, Tia K.M. KIEZ, Dean DUDLEY a Patrice AUBERTIN. The Impact of Circus Arts Instruction in Physical Education on the Physical Literacy of Children in Grades 4 and 5. Journal of Teaching in Physical Education [online]. 2019, 38(2), 162-170 [cit. 2023-05-25]. ISSN 0273-5024.

[17] BORTOLETO, Marco A., J. J. ROSS, Natalie HOUSER a Dean KRIELLAARS. Everyone is welcome under the big top: a multiple case study on circus arts instruction in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy [online]. 1-12 [cit. 2023-05-25]. ISSN 1740-8989.

[18] Více o projektu HRAnice SVOBODY najdete na odkazu https://www.zongleros.cz/node/108?lang=en

[19] Seznam členů a jejich kontaktní údaje najdete na webu Cirkonetu https://www.cirkonet.cz/clenove/

[20] Více o festivalu najdete na jeho webu https://www.zonglobalizace.cz/

[21] Více o festivalu najdete na jejich webu https://letniletna.cz/

[22] Více o události najdete na jejím webu https://www.cirkusbase.cz/

[23] Více o festivalu najdete na jeho webu https://www.legrando.cz/nabidka/fres-manez/

[24] Foto: František Ortmann, Letní Letná

[25] Více o síti najdete na jejím webu https://www.caravancircusnetwork.eu/

[26] Více o projektu najdete na odkazu https://www.cirqueon.cz/cirqueon_projects/circus-clinic

[27] Kurikulum je v angličtině ke stažení na odkazu https://projects.tuni.fi/circus/publications/

[28] Studie autorek Barbory Adolfové a Jany Ady Kubíčkové je k dispozici na odkazu https://www.cirkonet.cz/wp-content/uploads/2023/05/Mlady-cirkus-v-CR-2018-2020.pdf

© s-e-t, Klara Pernicova, Teluro, Wordpress